Travel and Tour


טיולי ג׳יפים

להגיע למקומות היפים ביותר בנוחות מקסימלית

טיולי הליכה

ללכת בנופים השונים ולחוות את הארץ מקרוב

הרצאות שטח

מבט מעמיק ואחר על האתרים השונים

חוויות ייחודיות

לקחת חלק בפעילויות אקסטרים, משלחות מחקר ועודאפשר להזמין הרצאות בנושאים הבאים:

מדבר יהודה וים המלח- ייחודו של האזור, תהליכים המתרחשים בו וצפי לעתיד:
בהרצאה זו נדון בסיבה להיווצרותו של מדבר יהודה- המדבר הקטן בעולם והייחוד של ים המלח- המקום הנמוך בעולם. נדון במאפיינים גיאומורפולוגיים ההופכים שטח קטן זה לכה מורכב ומעניין. נלמד על תפקיד מדבר יהודה בהיסטוריה המורכבת של הארץ, ובשלושת הדתות המונותיאיסטיות הגדולות. חלקה האחרון של ההרצאה יוקדש להבנת התהליכים המתרחשים כעת בים המלח והסובב אותו, ומה צפוי לקרות בעתיד.


מדבור בישראל- תופעה בלתי הפיכה או ניתנת לשליטה?
בהרצאה זו, המתבססת על עבודת הגמר שלי במסגרת לימודי תואר שני במדעי הסביבה באוניברסיטת תל אביב, נבין מה ההבדל בין מדבר למדבור. ננתח את הגורמים השונים הגורמים למדבור במרחב ארץ ישראל, ומה ניתן לעשות כדי להילחם בתופעה זו. נלמד על ההיסטוריה החלוצית בארץ, מה קרה ליערות שהיו כאן מימים ימימה, ואלו פעולות נעשו במסגרת הגשמת החזון הציוני, להפרחת השממה במרחב ארץ ישראל. נעמוד על הסיכויים והסיכונים שטומן בחובו העתיד, בתחום זה, הנמצא בחזית המדע בעולם כיום.


השבת מינים נכחדים למרחב ארץ ישראל:
בהרצאה זו נתמקד במאמצים שנעשו ונעשים גם כיום להשיב לארץ ארבעה סוגים של יונקים אוכלי עשב גדולים- היחמור הפרסי, הראם הערבי, אייל הכרמל והפרא. נלמד על תהליכים שהובילו להכחדות בעבר, על שבריריות המגוון הביולוגי בארץ, על החזון של שני אנשים, שהחליטו לעשות מעשה הרבה לפני ביסוס הידע המדעי, על מבצעים חשאיים ועל הטיסה האחרונה מאיראן לישראל שכללה נוסעים חשובים במיוחד, על ניהול שטח והצלחות וכישלונות שקרו לאורך השנים, ועל צפי לעתיד.


הנבטים ודרכי הבשמים והערים הנבטיות במרחב הנגב:
בהרצאה זו נלמד על עם מסתורי, שלקח חלק בעיצוב תרבות הים התיכון במשך מאות שנים, ולבסוף נעלם מהמפה מבלי להותיר סימן. מי היו אותם נבטים מסתוריים, שידעו למצוא מים במקום בו אחרים לא יכלו לשרוד, שהחלו כעם שלא נוטע עץ ולא בונה בית, אך שגשגו ממסחר בבשמים יקרי ערך, ולבסוף בנו ערים שהפכו לאתרי מורשת עולמית?
מה היה סוד הצלחתם, ומה הביא לבסוף להיעלמותם מעל מפת ההיסטוריה? מה אנו יכולים לראות כיום, ואילו טיולים אפשר לעשות בעקבות אותו עם מסתורי?


פריצת הדרך לירושלים במלחמת תש"ח:
בהרצאה זו נלמד על לחימה בתנאי מחסור, כנגד אויב עדיף, למען שמירת המסורת של עם יהודי חופשי בארצו, שבירתו ירושלים, שהחלה לפני כשלושת אלפים שנה.
נספר על חטיבת פלמ"ח הראל, החטיבה היחידה בצה"ל ש"זכתה" לבית קברות פרטי משלה, על הקרבות על שער הגיא- הוא באב אל וואד מהשיר המפורסם, על תפיסת משלטי לטרון על ידי הלגיון הירדני ועל המאמצים לכבוש את המתחם, ותוך כדי הקרבות, לחפש דרך עוקפת, שתאפשר לפתוח את המצור על ירושלים.
נעמוד על חשיבות המאמץ שנעשה אז, בגזרה מצומצמת ביותר, ועל ההשלכות של קרבות היסטוריים אלו על חיינו היום.